Select Page

Cilj projekta je izgradnja biciklističke staze i šetnice u dužini od 363 m od ušća rijeke Žrnovnice do sportske lučice Strožanac te opremanje biciklističke staze i šetnice uz lijevu obalu rijeke Žrnovnice u dužini 1.610 m, čime će se izgraditi i opremiti površina u ukupnoj duljini od 1,97 km. Vrijednost samog projekta iznosi 10 mil. kuna od toga će 85% sufinancirati Europska unija iz Kohezijskog fonda, dok će preostali dio od 15% financirati Općina Podstrana sredstvima osiguranim u proračunu.

Više na http://www.podstrana.hr/2019/01/16/predstavljen-projekt-morsko-rijecna-setnica-i-biciklisticka-staza-podstrana-walk-and-bike/