Select Page

Uvjet: VSS iz područja humanističkih, tehničkih ili društvenih znanosti, završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij

 

Radno iskustvo: 4 godine

 

O nama: Growth strategies d.o.o. posluje na području Republike Hrvatske te iza sebe ima niz uspješnih projekata i suradnji s partnerima. Nudimo usluge na području planiranja, pripreme, provedbe i evaluacije projekta. Uz to, savjetujemo svoje klijente i pomažemo im u svim koracima projekta kao i u prezentiranju projekata široj javnosti. Naš tim stručnjaka ima iskustva u prijavi i provedbi projekata financiranih iz fondova Europske unije vrijednih preko 2,5 milijardi kuna.

 

OPIS posla:

 • Vođenje procesa razvoja projekta i projektne prijave na natječaje nacionalnih i EU programa za financiranje, pisanje natječajne dokumentacije i izrada projektnih proračuna
 • Izrada detaljnog plana provedbe aktivnosti projekta prema opisu Poziva za sufinanciranje ili Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
 • Upravljanje svim projektnim aktivnostima, praćenje provedbe projektnih aktivnosti prema planiranom vremenskom tijeku i u skladu s planiranim proračunom
 • Komunikacija s izvođačima radova, izvršiteljima usluga, praćenje izvršenja, nadzor i kontrola nad provedbom ugovora
 • Kontrola dokumentacije koja potvrđuje izvedbu aktivnosti i troškova
 • Upravljanje komunikacijom s relevantnim tijelima, priprema i slanje zahtjeva za nadoknadu sredstava, priprema mjesečnih i kvartalnih izvještaja, obavijesti o izmjenama, pojašnjenjima i sva ostala komunikacija tijekom provedbe projekta
 • Izrada i praćenje novčanog tijeka projekta, odnosno detaljnog plana zahtjeva za nadoknadom sredstava s obzirom na plaćanja u projektu i svih izmjena i pojašnjena ZNS-ova sukladno potrebama projekta i Naručitelja
 • Izrada dokumentacije o nabavi
 • Stručna, tehnička i administrativna podršku u provođenju postupaka nabave i izrade projektne dokumentacije
 • Upravljanje postupcima javne nabave
 • Praćenje izmjena i odluka vezanih uz javnu nabavu
 • Praćenje i provjera napretka provedbe aktivnosti projekta, davanje preporuka za optimizaciju provedbe, praćenje ispunjenja obveza definiranih ugovorom o dodijeli bespovratnih sredstava i sukladno potrebama davanje pravovremenih preporuka za ispunjenje obveza
 • Identifikacija i upravljanje rizicima na razini projekta

 

Potrebne vještine:

 • Analitičnost u rješavanju problema
 • Kritičko razmišljanje
 • Organiziranost
 • Kreativnost

 

Nudimo:

Mogućnost rasta i razvijanja vještina

Rast karijere stjecanjem iskustva u raznovrsnom portfelju EU projekata

Ugodan tim i radna atmosfera

Rad na raznim projektima

 

Prijava:

Poslati životopis, zamolbu i preporuke (poželjno, nije obvezno)

Rok prijave: 20. studeni 2019.