Select Page

SANACIJA I REKONSTRUKCIJA RIVE U LUCI DONJE ČELO – OTOK KOLOČEP

Cilj projekta je rekonstrukcija luke Donje Čelo na otoku Koločep radi osiguranja usluga prijevoza tijekom cijele godine te osiguranja uvjeta za uvođenje trajektne linije (postojeću brodsku liniju dopuniti s trajektnim prijevozom koji će osigurati prijevoz robe i...

PODSTRANA WALK AND BIKE

Cilj projekta je izgradnja biciklističke staze i šetnice u dužini od 363 m od ušća rijeke Žrnovnice do sportske lučice Strožanac te opremanje biciklističke staze i šetnice uz lijevu obalu rijeke Žrnovnice u dužini 1.610 m, čime će se izgraditi i opremiti površina u...

1. faze modernizacije tramvajske infrastrukture u Zagrebu

Projekt obuhvaća radove na modernizaciji 11 dionica tramvajske pruge ukupne dužine 8194 metra, dva križališta te modernizaciju tri ispravljačke stanice (Patačičkina, Daničićeva i Zvijezda), te izradu Studije razvoja tramvajskog prometa grada Zagreba. Ukupna vrijednost projekta iznosi 259.632.826,46 kuna, a od toga bespovratna sredstava iznose 207.518.294,28 kuna. 85% iznosa bespovratnih sredstava planira se sufinancirati iz Kohezijskog fonda, a 15% iz državnog proračuna RH.

Pučišća Povlja

Izgradnja ceste Pučišća- Povlja, dionice Pučišća – uvala Luka prva je faza projekta „Rekonstrukcija i izgradnja ceste Supetar – Pučišća – Povlja – Sumartin“, kojom se želi povećati kvaliteta prometne povezanosti svih mjesta na otoku Braču, što će doprinijeti održivom razvoju i ukupnoj kvaliteti života otočana.

Rekonstrukcija lukobrana Puntin – luka Korčula

Lukobran Puntin koji je sastavni dio zapadne obale Korčule, na kojoj se odvija linijski prijevoz, karakterizira znatna oštećenja i deformiranost koje u konačnici stvaraju nove probleme poput oštećenja brodova, a samim time povećava se rizik sigurnosti putovanja. Rekonstrukcijom lukobrana osigurati će se sigurno i redovito povezivanje otoka Korčule s obližnjim otocima i kopnom, prvenstveno gradovima Splitom i Dubrovnikom.

Što radimo?

PLANIRANJE I PRIPREMA PROJEKTA

Naš tim planira i priprema projektne prijedloge i dokumentaciju te usmjerava svoje znanje i vještine u precizno planiranje projekta. To uključuje sastanke s klijentima i savjetovanje, razradu projektne ideje, izradu strategije prema prioritetima i kriterijima natječaja. Ova usluga uključuje izradu projektnog prijedloga i ispunjavanje dokumentacije, izradu studije izvodljivosti te ekonomsko-
financijsku analizu.

/

PROVEDBA I EVALUACIJA

Planiramo i provodimo sve korake u provedbi projekata. Izrađujemo plan provedbe, vodimo sastanke projektnih timova, komuniciramo s partnerima, organiziramo i vodimo financijsko
planiranje te sudjelujemo u izradi projektne dokumentacije i izvještaja.

SAVJETOVANJE

Naš iskusni tim, na temelju svog znanja i iskustva, savjetuje klijente te ih vodi kroz pripremu i provedbu projekta,
kako bi lakše i uspješnije ostvarili zadane ciljeve.

KOMUNIKACIJA I INFORMIRANJE JAVNOSTI

Informiramo javnost o provedbi i važnosti projekata Europske unije. To uključuje organizaciju događaja, komunikaciju sa širom javnosti i partnerima, komunikaciju s medijima i zakup medija,
izradu nacrta informativnih i promotivnih materijala, kao i izradu komunikacijske strategije.

Gdje se nalazimo?

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Voditelj obrade osobnih podataka:  „GROWTH STRATEGIES d.o.o.“

(adresa i OIB)

Kontaktni podaci službenika za zaštitu osobnih podataka tvrtke „Growth Strategies d.o.o.“ su e-mail [email protected] ili broj telefona 00 385 98 444 014.

Ispitanik ima pravo od „Growth Strategies d.o.o.“ zatražiti pristup, ispravak, brisanje i ograničavanje obrade te podnijeti prigovor na obradu osobnih podataka koji se na njega odnose, ako su za to ispunjene propisane pretpostavke (Zakon, NN 42/2018). Zahtjev u vezi s prethodno navedenim podnosi se u pisanom obliku na adresu voditelja obrade podataka ili na kontakt e-mail službenika za zaštitu osobnih podataka.

Prigovor na obradu osobnih podataka ispitanik može podnijeti nadzornom tijelu:

“Agencija za zaštitu osobnih podataka”,

Martićeva 14, Zagreb

00385 (0)1 4609 999

[email protected]

O nama

Growth strategies d.o.o. posluje na području Republike Hrvatske te iza sebe ima niz uspješnih projekata i suradnji s partnerima. Nudimo usluge na području planiranja, pripreme, provedbe i evaluacije projekta.