Select Page

Projekt obuhvaća radove na modernizaciji 11 dionica tramvajske pruge ukupne dužine 8194 metra, dva križališta te modernizaciju tri ispravljačke stanice (Patačičkina, Daničićeva i Zvijezda), te izradu Studije razvoja tramvajskog prometa grada Zagreba. Ukupna vrijednost projekta iznosi 259.632.826,46 kuna, a od toga bespovratna sredstava iznose 207.518.294,28 kuna. 85% iznosa bespovratnih sredstava planira se sufinancirati iz Kohezijskog fonda, a 15% iz državnog proračuna RH.

Više na http://www.zet.hr/aktualnosti/vijesti/potpisan-ugovor-za-1-fazu-modernizacije-tramvajske-infrastrukture/7004